NOTKAKingworx GmbH

Industriestr. 2 • D-66280 Sulzbach • Allemagne

Email: info@dywany-centrum.pl
Telefon: +49 681 - 965 900 22
Faks: +49 (0) 681 - 948 948 97

Directeur: Gudrun Weigel
Cour de registre: Saarbrücken • HRB 15831 • NIP: DE249349813

Kopiowanie

Kopiowanie lub powielanie całej strony internetowej lub jej częsci jest dozwolone jedynie w celu złożenia zamόwienia w firmie Kingworx lub jej sklepie internetowym. Wszelkie inne użycie zawartych informacji lub zdjęć (w tym zwielokrotnienie, powielanie i modyfikacje do innych celόw niż wyżej podano) jest zabronione, chyba że firma wyrazi pisemną zgodę. Na stronach firmy Kingworx jest użyty własny i\lub zapożyczony materiał. Dowody na to można znaleźć w wydawnictwie.

Marki i znaki towarowe

Logo, nagłόwki, paski nawigacyjne, grafika, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi firmy Kingworx. Wszystkie pozostałe znaki należą do innych właścicieli. Wykorzystanie ich nie może być zezwolone przez przedsiębiorstwo Kingworx. Do korzystania z tych innych znakόw konieczna jest zgoda prawowitego właściciela.

Zdjęcia

Olaf Salm • Kingworx • Fabricantes • iStock • Fotolia

Credit Card and Debit Card Acquirer

HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.à r.l.
1, Place du Marché
L-6755 Grevenmacher
HR: B144133
E-Mail: info@hso-services.com
General Manager:
Dipl. Vw. Mirko Hüllemann
Heiko Strauß
Online Dispute Resolution in accordance with Article 14, Section 1 of the ODR-Regulation: The European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS-platform). You can achieve this platform here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Następny